Karakia 2020 - Ariari Ngao 
Karakia  2019 - Kia Tau Te Rongomau 
Karakia 2016 - 2018 - Te Ataarangi Karakia Timatanga 
Hīmene 2016 - 2020