top of page

Rerenga Kōrero

Wāhanga Tuatoru 

Te Wiki tuatoru ki te wiki tuarima

18/08/15 - 8/9/15

Mahi Whakahokihoki / Revision

Te Wiki tuaono

15/09/15

Mahi Pānui / Pakiwaitara

Please reload

Wāhanga Tuarua 

Ngā wiki tuaiwa / tekau

30/6/15 , 7/7/15

Te Whakamahi tika i te 'A' me te 'O'

 

 

Ngā wiki tuawhitu / tuawaru

16/6/15 , 23/6/15

Mahi Whakahokihoki!  

   

Ko te tūmanako kua mutu tā koutou mahi kainga, e rua ngā wiki kei ā koutou ki te mutu i ngā mahi. 

 

There will be no homework for the next two weeks to allow those of you who haven't caught up to complete  the previous sheets. 

 

If you want to practice some of your reo, click the button below and it will take you to some practice quizzes!! 

 

Kia kaha

Te wiki tuaono

9/6/15

Kōrero mai te āhua o te pikitia.

Te wiki tuarima

2/6/15

Kōrero mai te āhua o te pikitia. 

Te wiki tuawha

26/5/15

Parakatihi i ngā kupu iti: 

ki / kei / i / o

Ngā wiki tuarua / tuatoru

12/5/15

anake 

tētahi / ētahi

Te wiki tuatahi

5/5/15

ka ____ ai

noa iho 

Please reload

bottom of page