top of page

Waiata Mai!  

"Tino koa taku ngakau ki te haere ki nga hui ki te waiata....."

"He mea pai te ako, whakapakari, whakaharatau,ngā waiata me te whakawhānaungatanga, waihoki ki te korero i te reo.....".

"Absolutely love singing and learning and going over the waiata...I always look forward to our waiata hui and being with everyone"

"lift up your heart strings, brings joy....doing it as a group, , you get to share and unify....."

Various waiata collected from Te Ataarangi ki Te Upoko o Te Ika hui, hui ā rohe and kura pō over the years.

More waiata collected from Te Ataarangi ki Te Upoko o Te Ika hui, hui ā rohe and kura pō over the years.

Waiatamai.wordpress.com is a beautiful catalogue of lyrics created by a Te Ataarangi Tutor from Te Upoko o Te Ika. The collection of kupu has been created after many years of collecting and features not only Te Ataarangi waiata but waiata from around the motū!   Waiata Mai! 

Please reload

Subscribe
bottom of page