Waiata Mai!  

"Tino koa taku ngakau ki te haere ki nga hui ki te waiata....."

"He mea pai te ako, whakapakari, whakaharatau,ngā waiata me te whakawhānaungatanga, waihoki ki te korero i te reo.....".

"Absolutely love singing and learning and going over the waiata...I always look forward to our waiata hui and being with everyone"

"lift up your heart strings, brings joy....doing it as a group, , you get to share and unify....."

Various waiata collected from Te Ataarangi ki Te Upoko o Te Ika hui, hui ā rohe and kura pō over the years.

More waiata collected from Te Ataarangi ki Te Upoko o Te Ika hui, hui ā rohe and kura pō over the years.

Waiatamai.wordpress.com is a beautiful catalogue of lyrics created by a Te Ataarangi Tutor from Te Upoko o Te Ika. The collection of kupu has been created after many years of collecting and features not only Te Ataarangi waiata but waiata from around the motū!   Waiata Mai! 

Please reload